20. Сборуване

Мая се възползва от това и си позволи да го разгледа крадешком отстрани. Така беше ожадняла за ръцете му, че…

1. Хоро

Тракането на шевната машина беше най-хубавия звук, който беше чувала. Държеше плата и го водеше леко под иглата, докато обутият…